Tarieven2018-11-04T17:41:56+00:00

Tarieven (inclusief 21% BTW)

Onderstaande tarieven gelden voor 2018:

Eerste consult € 95 (circa 1,5 uur)
Vervolgconsult € 70 (circa 1 uur)
Telefonisch consult € 17 (per 15 minuten)
Email consult € 17 (per 15 minuten)
Spirituele healing € 27,50 (max. 30 minuten)

De kosten van eventueel aanvullende onderzoeken en benodigde supplementen zijn niet inbegrepen.

Vragen

Vragen over een lopende behandeling kunnen altijd (bij voorkeur per mail), hier zal ik uiteraard niets voor in rekening brengen. Voor nieuwe adviezen gelden bovenstaande tarieven. Telefonisch en email consult zijn uitsluitend mogelijk voor bestaande klanten.

Vervolg

Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 tot 6 weken plaats, het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten en de effectiviteit van de behandeling.

Afzeggen

Afspraken welke niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen volledig in rekening gebracht worden.

Betaling

Afrekenen direct na het consult. Dit kan uitsluitend per pin of creditcard. In de praktijk is geen contant geld aanwezig. Bij betaling ontvangt u een factuur.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (www.MBOG.nl) onder nummer 1243TL.

erkend door MBOG

Privacy

De praktijk gaat volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uw persoonlijke gegevens om. Behalve de AVG zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden en deze 15 jaar te bewaren. Tevens geldt voor mij als therapeut op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht. De volledige privacyverklaring is op te vragen via info@praktijk-transformatie.nl.

Vergoeding verzekering

Consulten kunnen (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen binnen een aanvullend pakket van uw zorgverzekering, e.e.a. afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en het door u afgesloten aanvullende pakket.

Op www.mbog.nl staat een door verzekeraars aangeleverd overzicht van vergoedingen voor individuele contracten. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Controleer daarom altijd zelf bij uw verzekeringsmaatschappij welke vergoeding op uw polis van toepassing is.

De healingsessies behoren niet tot de orthomoleculaire geneeskunde en worden daarom ook niet door de verzekeraar vergoed.

AGB-code praktijk: 90063941

AGB-code therapeut: 90104651

Geschillen

Vanuit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) dienen alle aanbieders van zorg een regeling te hebben ten behoeve van geschillen.
De praktijk is hiertoe via de MBOG aangesloten bij Koepel Alternatieve Behandelwijzen (koepel KAB).