Tarieven

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 juli 2022:

Spirituele healing

Consult €  34,00 (max 30 minuten)
Strippenkaart 5x spirituele healing € 160,00 (max 30 minuten)
X

Orthomoleculaire therapie

Eerste consult € 140,00 (circa 1,5 – 2 uur)
Vervolgconsult €   80,00 (circa 1 uur)
Telefonisch consult €   20,00 (per 15 minuten)
Email consult €   20,00 (per 15 minuten)

De kosten van eventueel aanvullende onderzoeken en benodigde supplementen zijn niet inbegrepen.

Vragen

Vragen over een lopende behandeling kunnen altijd (bij voorkeur per mail), hier zal ik uiteraard niets voor in rekening brengen. Voor nieuwe adviezen gelden bovenstaande tarieven. Telefonisch en email consult zijn uitsluitend mogelijk voor bestaande klanten.

Vervolg

Orthomoleculaire vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 tot 6 weken plaats, het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten en de effectiviteit van de behandeling. Vervolgconsulten healing in overleg, veelal te beginnen met wekelijkse sessies.

Afzeggen

Afspraken welke niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen volledig in rekening gebracht worden.

Betaling

Afrekenen direct na het consult per betaalverzoek/bankoverschrijving. In de praktijk is geen contant geld aanwezig. Bij betaling ontvangt u een factuur.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (www.catcollectief.nl) onder nummer CL1615.

Privacy

De praktijk gaat volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uw persoonlijke gegevens om. Behalve de AVG zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de beroepscode van mijn beroepsvereniging het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden en deze 15 jaar te bewaren. Tevens geldt voor mij als therapeut op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht. De volledige privacyverklaring is op te vragen via info@praktijk-transformatie.nl.

Vergoeding verzekering

Orthomoleculaire consulten van mijn praktijk komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking bij uw zorgverzekering. Controleer altijd zelf bij uw verzekeringsmaatschappij of er mogelijk toch vergoeding op uw polis van toepassing is.

Healingsessies worden niet door de verzekeraar vergoed.

AGB-code praktijk: 90063941

AGB-code therapeut: 90104651

Geschillen

Vanuit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) dienen alle aanbieders van zorg een regeling te hebben ten behoeve van geschillen. De praktijk is hiertoe via het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).